Közzétételi lista


Az intézmény adatai

Az intézmény neve:

Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda

Székhelye:2440 Százhalombatta, Gesztenyés köz 1-3.
Tel./fax. 06 23 354-168
06 23 354-267
kippkopp@mail.battanet.hu

Az intézmény fenntartója:Százhalombatta Város Önkormányzata
Óvodai csoportok száma:5

A csoportok gyermeklétszáma a 2018. október 1. statisztika szerint:
Zsiráf csoport:21 fő
Margaréta csoport:25 fő
Maci csoport:16 fő
Vackor csoport:19 fő
Napraforgó csoport:20 fő

Összesen:101 fő

Maximális férőhely:140 fő


Az óvoda személyi feltételei

Az óvodában dolgozók száma:18.5 fő

Óvodapedagógusok:
Óvodánk óvodapedagógusainak száma:11 fő ( Jelenleg 10 fő )

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus:11 fő ebből ( Jelenleg 10 fő )
 • Óvodai szakértő szakvizsgázott:                   1 fő
 • Szakvizsgázott vezető pedagógus:               2 fő
 • Szabadidő szervező szakvizsgázott:             1 fő
 • Gyermektánc az óvodában szakvizsgázott: 1 fő
 • Fejlesztő pedagógus szakirányú:                  1 fő
 • Fejlesztő pedagógus szakvizsga:                   1 fő
 • Anyanyelvi fejlesztő szakirányú:                    1 fő
 • Drámapedagógus:                                         1 fő
 • Közoktatás vezető szakvizsga: 1 fő
Pedagógiai munkát segítők:
Pedagógiai munkát segítők száma:7 fő ebből
 • Pedagógus asszisztens
  gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel:        1 fő
 • Dajka szakképesítéssel, érettségivel:                     3 fő
 • Dajka szakképesítéssel:                                           2 fő
 • Óvodatitkár középfokú közgazdasági végzettséggel: 1 fő
Egyéb segítők: 1 fő bből
 • Takarító : 1 fő (részmunkaidőben)Felvételi tájékoztató

A 20/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet 20.§.(1-8) bekezdése alapján:
 • Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20. és május 20-a között kerül sor.
 • A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről hirdetményt tesz közzé 30 nappal megelőzően.
 • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába. Külföldön tartózkodás esetén a szülő köteles értesíteni a jegyzőt.
 • Az óvoda vezetője értesíti jegyzőt, amennyiben a felvételi körzetében lakó óvodába kötelezett gyermek nem iratkozott be.
 • A szülő köteles a beiratkozáskor bemutatni:
  • A gyermek személyazonosító illetve lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
  • A szülő személyazonosító, és lakcímkártyáját
 • Az óvoda vezetője írásban értesíti a szülőt az óvodai felvétel tárgyában hozott döntéséről (indoklással, fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, a szülő amennyiben az óvodai beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, elektronikus úton kap értesítést).
 • Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
 • Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja.
 • A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 5Az óvodai nevelés rendje
 • Óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak
 • Óvodánk 5 óra 30 perctől 17 óráig fogadja a gyermekeket.
 • Az intézmény minden év nyarán 4 hétig zárva tart, ennek pontos időpontját az adott év február 15-ig tesszük közzé a szülők számára. Az óvodai zárás idejére a szülő megfelelő indokkal kérheti gyermeke elhelyezését a város kijelölt óvodájában.


Rendezvényeink, eseményeink:

Nevelés nélküli munkanap

Az intézmény a nevelési év során 2 napot nevelési időben, 3 napot szünetekben használhat fel. A 2018/2019. nevelési évben 5 nap körül felhasználásra.

Térítési díjfizetési kötelezettség:


Minden szülő köteles gyermeke étkezésének díját a meghatározott időpontban kifizetni.
A befizetések időpontja, módja a VCSGK Gazdasági Szervezet tájékoztatása alapján megtalálható az óvoda faliújságján.

A térítési díj egy napra: 420 Ft Áfával. 

A fenntartó által adható kedvezmények:

 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100 %)
 • Szociális alapon adható étkezési kedvezmény

328/2011.(XII.29) Kormányrendelet alapján normatív kedvezmény:

 • Tartós beteg (100 %)
 • Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek. (100 %)
 • Családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek (100 % támogatás)
 • Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (100 % támogatás)
 • A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 119.301, - Ft-ot. (100 %)

A jogosultsági igénylési feltételek Százhalombatta Város honlapján megtalálhatók.


Letölthető dokumentumok:


Házirend
Megnyitás

Szervezeti Működési Szabályzat
Megnyitás

Pedagogiai_Program_201810.pdf
Megnyitás

Szabadidős_Munkaközösség_évesprogram_2018-2019.pdf
Megnyitás

Óvádába jelentkezés 2019.pdf
Megnyitás

Házirend
Megnyitás

Szervezeti Működési Szabályzat
Megnyitás

Pedagogiai_Program_201810.pdf
Megnyitás

Szabadidős_Munkaközösség_évesprogram_2018-2019.pdf
Megnyitás

Óvádába jelentkezés 2019.pdf
Megnyitás

Jelentkezesi_lap_2019.pdf
Megnyitás